Športový Lukostrelecký víkend

Športový Lukostrelecký víkend je za nami. Užili sme si ho dosýta. Okrem lukostrelby sme si užili bazén , futbal ,vybíjanú, vedomostný kvíz, …… a nakoniec zaverečnu lukostreleckú súťaž. Verím ,že sa deti nieco naučili, našli nových kamarátov, a hlavne zistili ,že lukostrelba nie je iba šport, ale aj prostriedok na získavanie nových kamarátov a dobrodružstiev. […]