Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2023.