Dokumenty

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov FO za rok 2022
Žiadosť o prijatie za člena klubu 2023
Ziadost o prijatie do za ujmového krúžku 2023