Schválená dotácia z rozpočtu Mesta Prievidza vo výške 700€

Vážení členovia, ako dobre viete, náklady na materiálno- technické vybavenia spojené s fungovaním nášho klubu, organizovaním súťaží a veci s tým súvisiace, sú mnohokrát závislé od finančných limitov nášho lukostreleckého klubu.

Preto sa snažíme prostredníctvom vašich príspevkov, 2% z daní, vystúpeniami pre organizácie, oslovovaním podnikateľov i podávaním žiadostí o dotáciu … získať čo najviac finančných príspevkov.

Mám veľkú radosť vám oznámiť, že z 3 podaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza (účel celoročné náklady klubu , na organizovanie celoslovenskej súťaže a na preplatenie nájomného ) nám bolo schválené sumy 200€ celoslovenská súťaž a 500€ na celoročné náklady. Týmto ďakujem najmä Hipovi (P.Horňák) za pomoc pri vypracovávaní podkladov a rovnako pracovníkom Mesta Prievidza ( Ing. Svítková) , za veľmi ústretový prístup.