Športový Lukostrelecký víkend

Športový Lukostrelecký víkend je za nami. Užili sme si ho dosýta. Okrem lukostrelby sme si užili bazén , futbal ,vybíjanú, vedomostný kvíz, …… a nakoniec zaverečnu lukostreleckú súťaž. Verím ,že sa deti nieco naučili, našli nových kamarátov, a hlavne zistili ,že lukostrelba nie je iba šport, ale aj prostriedok na získavanie nových kamarátov a dobrodružstiev. Ďakujem všetkým deťom a kadetom, boli ste úžasní . Rovnako ďakujem Marekovi, Filipovi Janke a Ľubke za dozor ,hry a veľkú pomoc pri zvládnutí našich lukostreleckých šibalov . Teším sa na vás budúci rok .😘( video : srnček , ktorému sa páčila naša strelnica a prechadzal sa medzi chatkami ako doma😉) .